Festspelen tackar!

Musica nova Helsinki tackar alla som deltagit i årets festival. Festspelen avslutades den 12 februari och det totala antalet besökare var närmare 7 600.

Musica nova arrangeras nästa gång i februari 2019.

Blogs

Alla blogs