Festspelen tackar!

Musica nova Helsinki tackar alla som deltagit i årets festival. Festspelen avslutades den 14 februari och det totala antalet besökare var närmare 5 500.

Musica nova arrangeras nästa gång i februari 2017.

Blogs

Alla blogs