Gränsöverskridande nutidsopera för första gången i Finland

Musica nova och Finlands Nationalopera presenterar den prisade Blank Out i Finland strax efter premiären, som karakteriserats som historisk. Holländarens Michel van der Aas kammaropera ges tre gånger 4.–8.2.2017.

Opera, 3D-media, poesi och techno möts i Michel van der Aas Blank Out. Den holländska tonsättaren kombinerar olika medier i sina verk och utvecklar nya genrer såsom 3D-operan Han använder sig samtidigt av både sångare och traditionella instrument samt ny teknologi. I Blank Out fördjupas speciellt växelverkan mellan sångare och film, och resultatet liknar en spännande forskningsresa in i operans framtid.

Berättelsen som speglar relationen mellan den avlidna modern och sonen baserar sig på dikter av författaren Ingrid Jonker, även kallad Sydafrikas Sylvia Plath. I sina texter tar Jonker ofta upp tematik som minnen och psykologiska trauman. Dessa belyses i verket med hjälp av den interaktiva relationen mellan sceniska händelser i realtid, video och musik. Förverkligandet omfattar många olika skikt, bland annat musicerar sångaren med sin virtuella kopia.

Moderns roll framförs live av den engelska sopranen Katherine Manley, på film sjunger barytonen Roderick Williams samt Nederländska kammarkören.

Blank out är ett beställningsverk skrivet för Nederländska operan och en samproduktion mellan Nederländska operan, Luzernfestivalen  samt Romoperan.

Biljettersäljning: fr.o.m. 4.10., Lippupiste & Finlands Nationaloperan

Blogs

Alla blogs