Sök:

Sök

Evenemang: Uusinta Ensemble

Musik av unga nordiska tonsättare låter lyssnaren följa med ut ur konsertsalen; vi får ta del av ljud såväl från den isländska naturen som från nattliga lägenheter. Verken är inspirerade av olika platser och baserar sig på ljudlandskap inspelade i tonsättarnas närmiljö. Konserten inleds med Wind Roses , som enligt titeln framskrider i vindens rytm. Isländska Hafdís Bjarnadóttir använde sig i kompositionsarbetet av meteorologiskt material om... Läs mera

Aktuellt: Musica nova Helsinki -festivalen bjuder på pinfärsk nutida musik från hela världen

Pressmeddelande 19.11.2014 Musica nova Helsinki, 6.–14.2.2015 Dialoger–Vuoropuheluja Finlands största festival för nutida musik arrangeras 6.–14.2.2015. Festivalens teman är dialoger mellan bl.a. tonsättare och utövande musiker, olika generationer och konstformer. Programmet erbjuder en överblick över den mest aktuella nutida musiken; största delen av verken är komponerade efter år 2000. Festivalen omfattar också mer gratisprogram än någonsin.... Läs mera

Evenemang: Korvat auki & Institutionen för ljud- och ljusdesign: In a new light

...Nya verk skapas som pararbete mellan unga tonsättare från föreningen Korvat auki och studerande i ljusdesign från Teaterhögskolans institution för ljus- och ljuddesign. Den audiovisuella helheten tar även den omgivande dimensionen i beaktande, då den gör sig hemmastadd i Utrymmet för fri konst i Sörnäs. Arbetspar samt verkpresentationer publiceras senare.... Läs mera

Evenemang: defunensemble

...Finlands nutida musikkretsar skakas om av defunensemble, som tolkar verk av den yngsta tonsättargenerationen försedda med elektronik. Konserten presenterar de senaste musikaliska vindarna från USA och Danmark i dagsaktuella verk.... Läs mera

Kontakt

Musica nova Helsinki
Kalevagatan 6
00100 Helsingfors