Between inhiberas

Nationaloperans och -balettens Between har tyvärr inhiberats på grund av coronaläget. Helheten av fyra verk skulle ha framförts den 3.2, 5.2 och 6.2.

Arrangörerna tar kontakt med alla biljettköpare via e-post så fort som möjligt. Övriga information om koronavirusepidemins påverkan på Nationaloperans och -balettens verksamhet finns här.

Musica nova Helsinki följer med coronaläget och handlar enligt myndigheternas rekommendationer. Vi informerar om ändringar och övriga avbokningar på våra webbsidor och sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter).

Foto: Sami Sorasalmi