Arrangörer

Huvudarrangörer

Avanti! • defunensemble • DocPoint • Helsingfors kammarkör • Hietsu is Happening • Helsingfors centrumbibliotek Ode • Kokonainen ry • Förening för nutida musik • New Academy • NYKY Ensemble • Savoy-teatern • Finländska barockorkestern • Konstuniversitetets Sibelius-Akademi • Uusinta Ensemble • Zagros Ensemble


Bild: Maarit Kytöharju