Info

Musica nova Helsinki är Finlands största evenemang för nutida musik och ett av de mest betydande i sitt slag i Europa. Festivalen arrangeras vartannat år och grundades 1981 under namnet Helsinki Biennale. Musica nova presenterar den intressantaste nutida musiken för sin finländska publik, tar ställning till aktuella fenomen samt strävar efter att finna broar mellan nutida musik och andra konstarter.

Årets Musica nova Helsinki ordnades undantagsvis främst på nätet, i tv och i radio. Musica nova omfattade 20 konserter och evenemang med cirka 31 000 tittare och uppskattningsvis 200 000 radiolyssnare. Årets festivalen var den sista som planerats av André de Ridder, konstnärlig ledare sedan 2017.

Huvudarrangörer för festivalen är Helsingfors festspel, Helsingfors stadsorkester, Finlands Nationalopera, Finlands tonsättare, Tapiola Sinfonietta och Yle (Radions symfoniorkester).

Med stöd av: Helsingfors stad, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse sr, Centret för konstfrämjande, Helsingfors festspel och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Musica nova Helsinki är medlem av Finland Festivals.

Musica nova Helsinki festivalens bakgrundsorganisation är Helsingfors evenemangsstiftelsen som grundats av Helsingfors stad.

Nästa Musica nova Helsinki äger rum i början av 2023 med den nya konstnärliga ledaren Tuuli Lindeberg.


Bild: Maarit Kytöharju