Info

Musica nova Helsinki är Finlands största evenemang för nutida musik och ett av de mest betydande i sitt slag i Europa. Festivalen arrangeras vartannat år och grundades 1981 under namnet Helsinki Biennale. Musica nova presenterar den intressantaste nutida musiken för sin finländska publik, tar ställning till aktuella fenomen samt strävar efter att finna broar mellan nutida musik och andra konstarter.

Huvudarrangörer för festivalen är Helsingfors festspel, Helsingfors stadsorkester, Finlands Nationalopera, Finlands tonsättare, Tapiola Sinfonietta och Yle (Radions symfoniorkester).

Musica nova Helsinki är medlem av Finland Festivals.

Musica nova Helsinki festivalens bakgrundsorganisation är Helsingfors evenemangsstiftelsen som grundats av Helsingfors stad.

Nästa Musica nova Helsinki äger rum i 2025 med konstnärliga ledaren Tuuli Lindeberg.


Bild: Maarit Kytöharju