Konstnärliga ledarens hälsning

Kära vänner av Musica nova Helsinki,

Det är en ytterst märklig och utmanande tid att presentera och ordna en musikfestival. Ändå är jag oerhört stolt över att festivalen blir av, och vi kommer att fira Musica nova som ett unikt samarbete mellan ett flertal musikorganisationer i Helsingfors, organisationer vars utomordentliga insatser för att leverera sina projekt och konserter i någon form har gjort detta möjligt. Det är tack vare våra arrangörer och producent Heidi Kuusavas lugn och outtröttliga beslutsamhet som jag kan skriva till er och bjuda in er på denna resa, både personligen och via olika online- och etermedier.

En festival för nutida musik bör alltid diskutera och representera inte bara dagens, utan också framtidens musik och musikframföranden. Synnerligen viktiga aspekter! Vårt tänkande kring dem har delvis inspirerats av Iannis Xenakis personlighet och koncept. Xenakis, som också var arkitekt och matematiker, räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika kompositörer. Han lärde oss att sätta konsten och särskilt musiken i ett större perspektiv.

De nuvarande restriktionerna har gjort det omöjligt att genomföra några av hans viktigare och mer storskaliga verk. Men vår hyllning till Xenakis handlar mer om hans inflytande och tänkesätt, och vad vi än i denna dag kan lära oss av det. Därmed är vårt centrala projekt Helsinki Polytopes en uppdaterad version av Xenakis banbrytande multimediakoncept Polytopes. Under ledning av Tuomas Toivonen har unga finländska kompositörer parats ihop med arkitekter och designers för att skapa ett antal projekt som ni tack vare det coronasäkra formatet kommer att kunna uppleva personligen. Många andra konserter och evenemang på årets Musica nova kan ses som en serie polytoper, till exempel vår kompositör Simon Steen-Andersens audiovisuella utforskning av biblioteket Odet. Alla våra orkesterkonserter omfattar verk som i sig skapar virtuella rum utöver det rent musikaliska, antingen med hjälp av rörliga bilder eller fantasin. Vi öppnar festivalen med Liza Lims färska teatraliska och miljömedvetna mästerverk Extinction Events and Dawn Chorus. Den finska publiken får stifta bekantskap med svenska kompositören Lisa Streich, som med sitt originella uttryck har kommit att bli ett namn att räkna med inom nutidsmusiken.

Musikaliska verk och festivaler bör lämna ett arv och ett bestående avtryck efter sig. Det gläder mig att stödet från Helsingfors evenemangsstiftelse och vår ”storasyster”, Helsingfors festspel – särskilt tack vare det nära samarbetet med Marko Ahtisaari och hans insatser – har gjort det möjligt att eventuellt vidareutveckla eller skjuta upp visningen av vissa verk och föreställningar som har ställts in på grund av coronapandemin. Ingenting kommer att gå förlorat, den här festivalen och dess arv är vårt bidrag till idén om hållbarhet inom musikindustrin och konstens essentiella karaktär i dessa dystra tider.

André de Ridder
Konstnärlig ledare för Musica nova

Foto: Marco Borggreve