Rummet för Fri Konst (befolkningsskyddsrummet i Katri Valas park)