Musica nova Helsinki 2021 inbjuder till Polytopi

Finlands största festival för nutidsmusik Musica nova Helsinki ordnas åter 2–10 februari 2021. Festivalens tema Polytopi har inspirerats av den grekiske kompositören och arkitekten Iannis Xenakisbanbrytande projekt Polytopes. På programmet står bland annat produktion av årets residenskompositörer Lisa Streich och Simon Steen-Andersen.

Musica nova Helsinki, som ordnas vartannat år, tar en tjuvstart och firar på förhand Iannis Xenakis hundraårsjubileum, som infaller år 2022. Den grekiske Xenakis arbetade som kompositör, matematiker och arkitekt. På 1960- och 1970-talet skapade han serien Polytopes, som består av ett antal konstverk som kombinerar musik och arkitektur till ett helhetskonstverk. Under inspiration av Xenakis banbrytande tänkande utformas Musica nova Helsinki 2021 en Polytopi, där polyavser många och topos både plats och motiv.

”Musica nova Helsinki ordnas inte av en enda organisation utan av ett stort nätverk av arrangörer. Genom det är festivalen en Polytopi i sig själv. Konsten föds alltid i fantasin, och nu om någonsin vill vi föreställa oss en utopi och en bättre gemensam framtid. Här har konsten en livsviktig uppgift. Just nu är det ytterst nödvändigt att skapa nya former och sätt att framföra konst. I Xenakis anda kallade vi arkitekten Tuomas Toivonen, som verkar utanför fältet för nutidsmusik, till konstnärlig rådgivare”, berättar festivalens konstnärliga ledare André de Ridder.

Som festivalens residenskompositörer presenteras två nordiska konstnärer: Lisa Streich från Sverige och Simon Steen-Andersen, som ursprungligen är dansk men som slagit sig ned i Berlin. Den prisbelönta kompositören och multimediekonstnären Steen-Andersen bygger en version av sin serie av konstverk Run Time Error, som påminner om polytoperna av Xenakis, på centrumbiblioteket Ode. Beställningsverket, som kombinerar videokonst, musik och rörelse, bildar en unik audiovisuell modell av Ode.

Musica novas program offentliggörs och biljettförsäljningen inleds stegvis i slutet av 2020 och början av 2021. Festivalens huvudarrangörer är Helsingfors festspel, Helsingfors stadsorkester, Tapiola Sinfonietta, Finlands nationalopera och -balett, Rundradion (Radions symfoniorkester) och Finlands Tonsättare rf.