Helsinki Polytopes

Text: Tuomas Toivonen

Verken i projektet Helsinki Polytopes är musikaliska rum och situationer som skapats i samarbete mellan unga arkitekter och kompositörer och där förhållandet mellan musiken, rummet och publiken tar sig nya former. Även om verkens utgångspunkter och form varierar, och de är placerade i miljöer av mycket olika slag runt om i staden, utgör ljudet och rummet i alla verk en komponerad och planerad helhet. Som en del av verken har arbetsgrupperna också utvecklat egna ”notationer”, visuella sätt att strukturera musiken, dess tidsmässiga längd, strukturer, rummet och åhörarupplevelserna. Materialet som sammanställts av dessa notationer publiceras som en del av projektet. 

Projektets namn, polytope, hänvisar till den term som den grekisk-franske kompositören Iannis Xenakis använder om sina platsspecifika multimediaverk. Polytope betyder bokstavligen ”flera platser” och Xenakis – som också var arkitekt och matematiker – inkluderade ljud, arkitektur, ljus, olika effekter och människosamlingars rörelser i sina pionjärverk på 1960- och 1970-talet.  

Projektet, som inleddes 2020, är ett samarbete mellan med de unga kompositörerna i Korvat Auki ry, arkitekturundervisningsprojektet New Academy och Musica nova och dess konstnärliga ledare André de Ridder. Under förberedelserna har den globala pandemin helt ändrat verksamhetsbetingelserna för scenkonst och musik, och ett av projektets huvudteman har blivit att utveckla säkra sätt att uppleva verken i pandemiläget.

Verken i serien Helsinki Polytopes svarar på väsentliga och aktuella frågor dels om den föränderliga relationen mellan publiken, rummet, platsen och musiken, dels om framförandets sociala form. Välkommen på en studieresa för att studera polytoperna i Helsingfors. 

Skribenten är arkitekt som arbetar med musik, ledare för projektet Helsinki Polytopes och grundare av arkitekturakademin New Academy. 

Läs mer om Rum 227 och MACHINA EX NATURAE som som ingår i festivalprogrammet.