Klangforum Wien, Elena Schwarz

Bild: Tina Herzl

Introduktion till evenemang

Klangforum Wien, en av de mest ansedda grupperna inom den moderna musiken i Centraleuropa, utmanar och inspirerar med sin fördomsfrihet, sitt mod och sin kreativitet. Gruppen samarbetar med vår tids viktigaste europeiska kompositörer av modern musik. Hela gruppen kommer nu för första gången till Finland och öppnar festivalen med ett program som kittlar sinnena. Ensemblen av framstående kammarmusiksolister leds i Helsingfors av dirigenten Elena Schwarz, som hyllats särskilt för sina tolkningar av modern musik.

Clara Iannottas a stir among stars, a making way (2020) är en för Klangforum Wien skriven ny version av kompositörens uppmärksammade orkesterverk MOULT (2018-19), som inspirerats av spindelns skinnömsning – en fysiskt krävande och farlig men livsviktig process som äger rum några gånger under spindels livstid, och innebär att den slutar andas och under en tid är särskilt utsatt. Det spöklika, övergivna skalet och den förnyade spindelns dubbla kroppslighet ställer oss inför det förflutna i det ständigt framskridande nuet. I sitt verk visar kompositören ensemblen som en skinnömsande organism som ideligen hemsöks av de spår av det förflutna som den lämnat efter sig längs vägen.

Sara Glojnarics verk Pure Bliss (2022) framkallar kalla kårar med sin granskning av musikalisk njutning, utdragen extas och ögonblick av ren salighet.

Konserten avslutas med Olga Neuwirths relativt tidiga verk Vampyriotheone (1995), där lyssnaren får ge sig hän åt en blandning av heterogena soniska skeenden och Neuwirths säregna sätt att hantera välbekanta instrument. Tonhöjder, klangfärger, gester och rörelser – tidvis alla element som fäster lyssnarens sinnen vid ett visst instrument – vacklar och sköljs bort. Neuwirths Magic Flu-idity for Solo flöjt och skrivmaskin (2018) använder en Olivetti-skrivmaskin. En oförutsägbar utveckling leder till oordning, men musiken fortskrider organiskt, explosivt, vilket resulterar i en märklig, ovanlig, speciell ekvation vars lösning ligger i sig själv.

Ladda ner program (pdf) »
Läs mer om orkestern och kompositörerna »

Program:

Clara Iannotta: a stir among the stars, a making way (2020)
Sara Glojnaric: Pure bliss (2022)

Olga Neuwirth: Magic Flu-idity for solo flute and typewriter (2018)
Olga Neuwirth: Vampyrotheone (1995)

I samarbete med:

Jane and Aatos Erkko Foundation, Erste Bank

Karta

Information om evenemang

 • Tid:

  • ons 1.3.2023 19:00

 • Arrangör:

  Helsingfors festspel

 • Adress:

  Konstuniversitet, R-huset, Konsertsalen
  Pohjoinen Rautatiekatu 9
  00100 Helsinki

 • Biljetter:

  35 / 25 € (Lippu.fi)

  Köp biljetter

Du kanske är intresserad