Musikens snärjande garn

Text: Santeri Kaipiainen

”I upplevelsearkitekturen är människorna inte bara utomstående iakttagare, utan påverkar byggnadens ljus och akustik med sin närvaro och sina aktiviteter. Musiken kan erbjuda detsamma”, säger den australiska kompositören Liza Lim (f. 1966) om sitt förhållande till Musica novas arkitekturtema 2021.

Extinction Events & Dawn Chorus (2017) spelar på rörelser, fokusskiften och det föränderliga förhållandet mellan kropparna, artisterna och publiken. Upplevelseperspektivet är en del av verkets rituella dimension, vilket också är något som fascinerar mig i Iannis Xenakis verk”, säger Lim om festivalens temakompositör. ”Det är något arkaiskt och mytiskt med hans och Edgar Varèses sätt att tänka på det råa ljudet och ljudets uppbyggnad.”

Lim som föddes i Perth, Australien i en kinesisk familj har under sin karriär bott, studerat och arbetat också i Asien, Europa och Amerika där hon satt sig in i den syd- och östasiatiska rituella och ceremoniella musiken och den australiska ursprungsbefolkningens konst och kultur, som varit hennes viktigaste influenser. Skönhetens idé och det rituella, transkulturella och samverkande är återkommande teman i Lims verk, och hon utforskar också formens semantik.  

”Musiken kan betraktas som bitar som kombineras och arrangeras, men relationen förändras om man ser musiken som en levande tillväxt-, mognads- och sönderfallsprocess. Själv använder jag ofta garnet som metafor för formen: det kan trasslas ihop, sammanflätas och snärja in”, säger Lim. Redan verket Garden of Earthly Desire (1988–89) innehåller överlappande berättelser som samtidigt växelverkar med varandra.

”Musiken var avsedd för en dockteater där de många dockorna bytte form mellan människa och djur på samma surrealistiska sätt som målningen av Hieronymus Bosch som verket fick sitt namn från. Jag är fortfarande intresserad av det teatrala och av gränsytor t.ex. mellan musikern och instrumentet.”

Under de 30 år som gått mellan verken som uppförs på Musica nova har Lim komponerat beställningsverk bl.a. för Los Angeles Philharmonic, Bayerska radions symfoniorkester och BBC:s symfoniorkester samt för berömda grupper inom nutidsmusiken, t.ex. Ensemble Intercontemporain och Klangforum Wien. Bland hennes storskaliga verk finns bl.a. fyra operor för ELISION Ensemble och Ensemble Musikfabrik. Lim, som tidigare varit professor i Huddersfield och Shanghai, utnämndes 2017 till professor i komposition vid Sydney universitet och 2019 till den första Sculthorpe-professuren i australisk musik.

Under de senaste åren har ekologi blivit ett allt viktigare tema för Lim. I verket Extinction Events & Dawn Chorus finfördelas ljudet av både försvunna djurarter och bortglömda pianoverk som plast i havet. ”I grund och botten handlar verket om olika sätt att beskriva och framför allt uppleva tiden och dess former – virvlar och klipp och upplösning och nostalgi”, förklarar Lim. ”Är inte vår ekologiska katastrof framför allt en förlust – av mångfald och liv? I slutet av verket finns hopp, men hoppets väg är inte lätt att gå.”

Santeri Kaipiainen är musiklärare, musikjournalist, musiker och kompositör i Helsingfors.

Läs mer om konserter med Lims musik: Extinction Events & Dawn Chorus och Focus on Liza Lim >>

Foto: Jascha Zube