En resa till ljudhavets botten

Årets residenskompositör på Musica nova, italienska Clara Iannotta, använder buller som material. Hon trevar sig fram genom ljudmassorna som en upptäcktsresande som producerar information via sinnena. Ljudvågorna väller in på vår hud som en fysisk kraft som sammanför kroppens yta med sinnets mörkaste skrymslen. I år är ”sinnen och känslor” temat för festivalen Musica nova.

Det kan se ut som en kombination av laboratorium och operationssal, där musikerna arbetar i en klangverkstad som konstruerats på scenen. Deras klassiska instrument är tungt preparerade med till exempel gem och folier. Men det viktiga i Clara Iannottas verk är inte det visuella intrycket, utan det som händer när lyssnaren sluter sina ögon. Plötsligt kan lyssnaren få en känsla av att befinna sig på havets botten, långt nere i underjorden eller inuti en kropp i sönderfall. Tankarna fylls av världar som på förhand hade varit omöjliga att föreställa sig.

Inom den moderna musiken bildar buller och så kallad konkret musik ett långt kontinuum som kan ses som en motkraft till absolut musik och abstrakta idéer, som är typiska värden i den västerländska konstmusiktraditionen. I dag är ljudets väsen, den fysiska klangen och den kropp som producerar och tar emot ljud mycket betydelsefulla dimensioner för många moderna kompositörer. Iannotta tar sig an den fysiska upplevelsen av ljudet genom att med konkreta och elektroniska mekanismer locka fram andra verkligheter ur instrument och föremål.

I sina verk preparerar Iannotta ofta instrumenten med plast, metall och papper och använder olika sordiner för stråkar och bleckinstrument eller skramlor, pipor och klangskålar i trä och metall. Ett av de ovanliga instrumenten hon använder är ”skogsdjävulen” (humming pot eller waldteufel), en friktionstrumma som snurrar i änden av ett snöre. Instrumenten berörs på särskilda, exakt bestämda sätt. Iannottas musik har en stark taktil dimension.

Kompositören är en upptäcktsresande som gröper ut en väg genom bullermassorna och producerar information med sinnena, inte med förnuftet. Ljudet uppfattas ofta som ett abstrakt, osynligt innehåll som väcker vissa associationer hos oss. Men ljudvågorna som väller fram över vår hud och får vårt inre att vibrera är en mäktig fysisk kraft. Ljudet tar makten över oss och knyter samman kroppens yta med sinnets mörkaste skrymslen.

Det rumsliga elementet är centralt för Iannotta, och i hennes produktion ingår även audiovisuella installationer. I sina kompositioner punkterar hon ofta en tunn, linjär ljudyta för att avslöja nya djup. Exempelvis verket dead wasps in the jam-jar (ii) för stråkorkester är som ett grottsystem eller en övergiven byggnad där olika stora kammare följer på varandra. Bullrets påtaglighet kan jämföras med dofter som har kraften att aktivera sinnesbilder och minnen längst inne i hjärnan. Iannottas musik har sin egen fukt och belysning, doft och färgsättning. Musikens rostigt metalliska nyanser kan föra tankarna till en värld i ruiner där för oss knappt synliga, men desto starkare varelser tar makten. De myllrande ljuden väcker associationer till insekter, leddjur och urorganismer. I orkesterverket MOULT (2018–2019) är utgångspunkten en spindel som ömsar skinn. På Musica nova framförs en ny version av verket, a stir among stars, a making way (2022). Verket tar oss konkret under huden på ett spindeldjur. Samtidigt är det en reflektion över timlighet och förändring.

Många av titlarna på Iannottas verk härstammar från den irländska poeten Dorothy Molloys (1942–2004) produktion, som varit en stor inspirationskälla för Iannotta. Kompositionernas förhållande till olika inspirationskällor är ändå indirekt. Ljudet har makt att skapa tolkningar av världen som en visuell eller verbal tolkning inte kan återge eller ersätta.

Text: Auli Särkiö-Pitkänen
Översättning: Scandix

Clara Iannotta (född 1983)

 • ursprungligen från Italien, verksam i Berlin
 • samarbetar med Europas viktigaste ensembler inom den moderna musiken, som Quatuor Diotima, Ensemble Intercontemporain och Klangforum Wien
 • studerade komposition på Conservatoire de Paris, IRCAM-institutet i Paris och Harvarduniversitetet i USA
 • medlem av Konstakademien (Akademie der Künste) i Berlin sedan 2022
 • konstnärlig ledare för festivalen för modern musik i Bludenz (Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik)
 • verken ges ut av Edition Peters
 • Profilerade album:
  MOULT. Kairos 2021.
  Earthing. Wergo 2020.
  A Failed Entertainment. Edition RZ 2016.

Clara Iannotta på Musica nova:

1.3.2023 19.00 – Klangforum Wien
a stir among the stars, a making way (2022)

3.3.2023 19.00 – Helsingfors stadsorkester
where the dark earth bends (uruppförande 2022)

10.3.2023 19.00 – Radions symfoniorkester
dead wasps in the jam-jar (ii) (2016)

11.3.2023 16.00 – Earth Ears Ensemble
The people here go mad. They blame the wind. (2013–2014)

12.3.2023 19.00 – Avanti!
We left her in a sack for fairies to reclaim (2021)