Nova Connection -klub: defunensemble, Ilpo Väisänen

Northern Connection

Northern Connection är ett nytt projekt som förenar aktörer inom modern konstmusik i norr. Syftet med projektet är att främja uppkomsten av nya verk och möjliggöra flera uppföranden av dem i samarbetsländerna. I pilotfasen av projektet är deltagarländerna Finland, Norge och Skottland. Från varje land deltar en samtidsmusikfestival, en ensemble och en kompositör. Av kompositören i varje land beställs ett nytt verk som uruppförs i ett av samarbetsländerna under 2023. Syftet med projektet är att förena de nordiska länderna och Skottland genom att skapa och stärka banden inom samtidsmusik mellan kompositörer, ensembler och festivaler. Projektet har initierats och leds av Music Finland.

På Nova Connection -öppningsklubb kommer defunensemble att uruppföra skotska Lisa Robertsons verk. Även kvällens övriga unga kompositörer, Lauri Supponen från Finland och Tine Surel Lange från Norge, deltar i projektet Northern Connection.

defunensemble

defunensemble grundades 2009 och fyllde snabbt och effektivt en av luckorna i modern musik i Finland – dvs professionellt och systematiskt framförande av elektroakustisk musik. Ensemblen presenterar i vårt land den mest intressanta internationella moderna repertoaren som utnyttjar elektronik, beställer aktivt och uruppför nya verk samt skapar gatsmarta konserthelheter som kan anses ingå i den experimentella musikens undergenrer. Musikerna och musikteknologerna i defunensemble hör till den absoluta toppen inom sitt område i Finland. Ensemblen uppträder på de viktigaste festivalerna i Finland men lanserar sig också utomlands på ett synligt sätt. Sedan ensemblen grundades har Sami Klemola varit dess konstnärliga ledare.

Lisa Robertson

Lisa Robertson is a composer from the West Highlands of Scotland, particularly interested in combining sounds from nature and traditional music; examining relationships between people and the land and highlighting environmental concerns. Recently, she was featured in BBC Music Magazine’s ’Rising Stars’ column. Her music has been recorded by The Sixteen and performed by the Czech Philharmonic Orchestra, EXAUDI, Red Note Ensemble, Psappha Ensemble, Hebrides Ensemble, Lucy Schaufer, and Heather Roche, among others. Her piece, am fìor-eun, was performed by the Royal Scottish National Orchestra with Thomas Søndergård in January 2023. am fàsach is premiered by defunensemble at Musica nova Helsinki 2023 as part of the Northern Connection project. 

Lauri Supponen

Lauri Supponen från Helsingfors (f. 1988) växte upp i Bryssel och studerade komposition vid RCM i London och UdK i Berlin. Supponen utexaminerades från Sibelius-Akademin hösten 2016. Hans verk har framförts av bland annat Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern och BBC Singers vid festivaler för samtidsmusik i Europa och Nordamerika. Viktigt i Lauris arbete är samarbetet med musiker och andra konstnärer. Lauri spelar oboe och kontrabas och har uppträtt med ainoregina och ensemblen Korvat Auki bland annat på Flow-festivalen.

Tine Surel Lange

Arktiska landskap, klangvärlden omkring oss, mytologier och ljudkoreografi är några av de teman som ger inspiration till och formar Tine Surel Langes (f. 1989) verk. Hon är en norsk kompositör och multidisciplinär konstnär som bor i Lofoten i norra Norge. Hennes verk har sina rötter i organiskt material, med fokus på lyssnande, det geografiska rummet och hur bibetydelser påverkar hur vi lyssnar på och upplever konst. Tine Surel Lange har på senaste tiden fokuserat på ljudkoreografi, 3D-ljud, ljudalstrande föremål, ljud för scenproduktioner och skapandet av konceptuella verk för ljud och bild. Hon fascineras av magisk realism och mänsklighetens kommande undergång.

Adam Vilagi

Kompositören Adam Vilagi (f. 1977) är född i Ungern och flyttade vid 2-årsåldern till Finland. Vilagi har studerat komposition vid Sibelius-Akademin med Erkki Jokinen och Eero Hämeenniemi. Vilagi har kompletterat sina kompositionsstudier på Sävellyspaja-kurser och studier vid Liszt-akademin i Budapest. Vilagi avlade musikmagistersexamen vid Sibelius-Akademin 2008 och har sedan dess varit kompositör på heltid. Vilagi har huvudsakligen komponerat verk för olika slags kammarmusikensembler men även vokal-, orkester- och elektronisk musik. Hans musik har framförts på många håll i Finland, i flera europeiska länder samt i Japan och Singapore.

Ilpo Väisänen

Ilpo Väisänen (f. 1963) har varit ljudkonstnär och kompositör av elektronisk musik sedan början av 1990-talet. Han grundade 1993 performansgruppen Ultra 3 och genast därefter musikduon Panasonic (senare Pan Sonic) med Mika Vainio. Pan Sonic samarbetade med bland annat Alan Vega, Keiji Haino, F.M. Einheit och Erkki Kurenniemi. Pan Sonic uppträdde aktivt fram till 2011 och gjorde musik till exempel för modevisningar och filmer, deltog i olika konstutställningar och utgav flera fonogram. Pan Sonic fick statspriset för konst 2004 och Jussi-priset 2016.

Väisänen grundade 1999 duon die Angel med Dirk Dresselhaus från Berlin och har samarbetat med bland annat Hildur Guðnadóttir, BJ Nilsen, Oren Ambarch och Lucio Capece. År 2019 skapade han installationen The Body Electric med artisten Xper.Xr för Empty Gallery i Hongkong och 2020 komponerade han musiken till videokonstnären Helen Blankens installation i Rotterdam. Väisänen komponerar fortfarande aktivt solomaterial och genomför olika samarbetsprojekt. Hans senaste album Tietoisen Siirtymän Oletettu Toiseus utkom 2019. Väisänen är en pionjär inom finländsk elektronisk musik och en långvarig trendskapare inom branschen.